Zorla Getirme

Kural olarak bir ceza muhakemesi işlemi için çağrılmış olup da bun uymayan şüpheli, sanık, tanık ve bilirkişilerin söz konusu ceza muhakemesi işlemi için hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla çağrıyı yapmış olan makama kolluk marifetiyle gerektiğinde zor kullanılarak getirilmesine zorla getirme veya ihzar denir.
1. Şüpheli Veya Tanığın Zorla Getirilmesi
Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için yeterli nedenler (madde 98 ve 100) bulunan şüpheli veya sanığın zorla getirilmesine karar verilebilir. 146.maddede düzenlenir.
Zorla getirme kural değil istisnadır.
Buna karar verme yetkisi soruşturmada sulh ceza hakiminde ve c.savcısında, kovuşturmada mahkemededir. Resen veya savcının istemi üzerine karar verilir.
Zorla getirme kararının bir örneği şüpheli veya sanığa da verilir. Zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhal, olanak bulunmadığında yol süresi hariç en geç yirmidört saat içinde çağıran hâkimin, mahkemenin veya Cumhuriyet savcısının önüne götürülür ve sorguya çekilir veya ifadesi alınır. Zorla getirme, bunun için haklı görülecek bir zamanda başlar ve hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından, sorguya çekilmenin veya ifade almanın sonuna kadar devam eder. Zorla getirme kararının yerine getirilememesinin nedenleri, köy veya mahalle muhtarı ile kolluk görevlisinin birlikte imzalayacakları bir tutanakla saptanır.
2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi
Usulüne uygun olarak çağırılıp da mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanık ve bilirkişiler zorla getirilir, gelmemelerinin sebep olduğu giderler bu kişilere ödettirilir.
Bu tedbire karar verme konusunda aynı kural geçerlidir. Buna karar verme yetkisi soruşturmada sulh ceza hakiminde ve c.savcısında, kovuşturmada mahkemededir.
Tanıklar çağrı kağıdı ile çağrılır. Gelmemenin sonuçları bildirilir. Tutuklu işlerde tanıklar için zorla getirme kararı çıkarılabilir. Bu çağrı telefon faks e posta ile de yapılabilir ancak çağrı kağıdına bağlanan sonuçlar artık uygulanamaz.