Analık Sigortası

 1. Analık durumunun ortaya çıkması
  Sigortalılar için analık hali, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin, gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık veya özürlülük halleridir.
  Gebe kalan veya doğum yapan kişi sigortalı kadın ise analık yardımlarından yararlanabilmesi için analığın evlilik içi ilişkiden meydana gelmesi şart değildir.
 2. Yararlanma hakkına sahip olanlar
  Analık sigortasından yararlanma hakkına sahip olanlar, sigortalı kadın ve sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısıdır. Sigortalının sigortalı olmayan karısının resmi nikahlı eş olması gerekir.
  Sigortalılık niteliği sona erenlerin de belirli koşullarla analık sigortası kapsamında ödenen emzirme ödeneğinden yararlanması mümkündür.
 3. Belli bir süre prim ödenmiş olma
  Analık sigortasından yararlanacak kişiye, doğumun meydana geldiği tarihe ve yapılacak yardımın niteliğine göre farklı prim ödeme koşulları öngörmüştür.
  Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin analık sigortası kapsamında ödenen emzirme ödeneğinden yararlanabilmesi için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması gerekir.
  Ancak emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan, sigortalılığı sona erenlerin, sigortalılığın sona erdiği tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak sigortalı erkek doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödemiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.
  Analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için, sigortalı kadın için doğumundan önceki 1 yıl içerisinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekir. Geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmesi için, prim ve prime ilişkin hiçbir borcunun olmaması gerekir.
  Analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği sadece sigortalı kadına verilir.
 4. Kuruma başvuru
  Analık sigortası yardımlarından yararlanmak için de kuruma başvuru gereklidir.
  Analık Sigortası Yardımları
  Analık durumunda kısa vadeli sigorta kollarından yapılacak yardımlar sadece parasal yardımlar olup sağlık yardımları genel sağlık sigortası kapsamında yapılır. Bu yardımlar emzirme ödeneği ile geçici iş göremezlik ödeneğinden ibarettir.
  Analık Sigortasında Kurumun Rücu Hakkı
  Sigortalı çalıştırmaya başlanıldığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının kurumca tespit edildiği tarihten önce analık sigortası kolundan yararlanmayı gerektiren bir durum ortaya çıktığı takdirde ilginin ödenekleri ve giderleri kurum tarafından ödenir.